پیوندها
صفحه اصلی > فرم ها و آیین نامه ها > فرم پرسشنامه پیشنهاد طرح 
فرم پرسشنامه پیشنهاد طرح

بهمنظوراجرای اهداف کلان سند جامع توسعه صنایع هوافضای کشوردربخش هوایی وهوانوردی ستاد توسعه فناوری وصنایع دانش بنیان هوایی وهوانوردی درقالب شرکتهای دانشبنیان،دانشگاههاومراکزتحقیقاتی، از طرحهای پژوهشی دارای صلاحیت براساس آیین نامه حمایت از طرح های تحقیقاتی و توسعه فناوری حمایت مینماید.

تمرکز اصلی در این بخش بر توسعه فناوری‏های هوایی است که در سالهای آتی در محصولات کلان هوایی استفاده خواهد شد.

جهت ارائه درخواست حمایت از طرح پژوهشی خود، قالب طرحهای پژوهشی را دریافت و پس از تکمیل، بصورت فایل الکترونیکی یا ارسال از طریق پست به دفتر ستاد تحویل نمایید.

   دانلود : IATDH_Proposal.docx           حجم فایل 121 KB
©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری محفوظ می باشد.www.isti.ir